Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Dječji tjedan: tradicija

Događanja   |   09.10.2018.

Dječji tjedan: tradicija

Tijekom prošlog tjedna aktiv za rad s neoblikovanim materijalom obilježio je Dječji tjedan na temu tradicija. Tijekom cijelog tjedna djeci smo približili dio naše tradicije kroz različite aktivnosti i igre. Izrađivalo se i ukrašavalo jesenskim plodovima (kukuruz, žito, kukuruzovina, kestenje...), slikale su se narodne nošnje, izrađivala licitarska srca, lutke od kukuruzovine, različite igre i dramatizacije. Ovakvim aktivnostima poticali smo kod djece kreativno razmišljanje i stvaralaštvo različitim materijalima, razvijali sposobnost rada u timu, suradnje, osjećaj vlastite sposobnosti i jačali pozitivnu sliku o sebi.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545