Skupina Limači
Zajedničko druženje u vrtiću

  "Limači" su sa svojim roditeljima u vrtić donijeli sadnice povrća i cvijeća i zasadili gredicu u našem eko vrtu. Posadili su: paprike, paradajz, kupus te poneki cvijet.

Ovom aktivnošću nastojali smo kod djece razviti: pozitivne emocije, suradništvo u skupnom radu, pozitivnu sliku o sebi, pozitivan stav i odnos prema prirodi (briga i odgovornost za biljke). Brinući se za naše biljke, radujemo se prvim plodovima i laticama. Zahvaljujemo roditeljima na suradnji.

02.06.2017.