Skupina Iskrice 2013.- 2018.
Iskrice uče o tijelu

Djeca u šestoj i sedmoj godini života počinju pokazivati interes za svoje, ali i tuđe tijelo. Istražuju, pitaju, otkrivaju, primjenjuju, znatiželjna su. Knjiga Ljudsko tijelo bila je poticaj za učenje, a ono što su naučila, djeca su primijenila na našem Kosturku Bjelku koji je dobivao dio po dio i tako postajao sve zanimljiviji. Iskrice su naučile da tijelo može biti i glazbeni instrument, pa tako svakodnevno sviraju, pjevaju, plešu – uz pokrete i zvukove vlastitog tijela.

19.11.2017.