Skupina Trešnjice 2013. - 2019.
Sudjelovanje u projektu Motorička znanja djece predškolske dobi

Ove pedagoške godine djeca skupine Trešnjice (uz ostale prijavljene skupine vrtića Cvrčak) sudjelovat će u projektu pod nazivom Motorička znanja djece predškolske dobi. Projekt provodi Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a financira Hrvatska zaklada za znanost.

U okviru Projekta postavljeni su znanstveni ciljevi i projektni zadaci po godinama koji će omogućiti:

a) vrednovanje motoričkih znanja djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj

b) utvrđivanje razlika u motoričkim znanjima djece različitog stupnja tjelesne aktivnosti i uključenosti u programe vježbanja

c) definiranje povezanosti motoričkog razvoja sa ostalim područjima razvoja djeteta (socio-emocionalnog i govorno-jezičnog),

d) utjecaj roditeljskog interesa prema sportu i stupnja njihove tjelesne aktivnosti na

razinu motoričkih znanja i vještina kod djece

e) utvrđivanje utjecaja različitih trenažnih programa na motorička znanja i sposobnosti djece predškolske dobi.

Odgojiteljice su mogle birati između šest ponuđenih programa, ovisno o dobi djece i njihovim osobnim afinitetima.

Trešnjice sudjeluju u provedbi  programa Vježbam prstićima. Odgojiteljice su se s projektom i praktičnom provedbom zadataka upoznale na stručnoj radionici pod vodstvom  prof. kineziologije Ivice Ivekovića.

Nakon što je provedeno inicijalno mjerenje djeca u skupini svaki tjedan dobivaju zadatke koje realiziraju ovisno o programu koji se odnosi na pojedinu skupinu. Tako su do sada imala mogućost različitim aktivnostima poticati razvoj fine motorike: bojanje unutar zadanih linija, povlačenje linije unutar označenog područja krivudavo i vijugavo, spajanje točaka bez podizanja pisala s papira, presavijanje papira po zadanim uputama, rezanje geometrijskih likova po zadanim linijama, precrtavanje oblika, iscrtavanje zadanih linija po predlošku, te bojanje i izrezivanje zadanih oblika.

20.11.2017.