O vrtiću
O nama

NAZIV USTANOVE - DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA

SJEDIŠTE – Pejačevićeva 1, Virovitica

DATUM OSNIVANJA -    rujan, 1950.

OSNIVAČ – Grad Virovitica

PRAVNI POLOŽAJ VRTIĆA: javna ustanova

ŽIRO RAČUN: broj:  2360000-1849100001 kod Zagrebačke banke

Djelatnost: predškolsko obrazovanje, predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi

Ustanovom upravlja – Upravno vijeće

Poslovni i stručni voditelj – ravnatelj

Stručna tijela – Odgojiteljsko vijeće

01.01.2012.