Skupina Hopsići do 2019./2020.
"Hopsići" brinu o kukcima

U suradnji sa gospođom Kristinom Vargović, profesoricom agronomije i majkom „Hopsića“ L.V., osmišljene su aktivnosti koje razvijaju i podržavaju kod djece ekološku svijest, promišljanja o raznim načinima pomoći prirodi i suživota s prirodom, sposobnosti istraživanja prirodnih materijala,timski rad i osjećaj da možemo uz zajednički trud učiniti puno za prirodu u svom okruženju.
Djeca su imala priliku:

-       razgovarati, davati svoje prijedloge, pretpostavke o preživljavanju kukaca zimi;

-       pregledavati knjigu o kukcima i uočavati razlike i sličnosti među kukcima;

-       manipulirati prirodnim materijalima i samostalno ih slagati u pripremljene drvene konstrukcije, tražiti moguća rješenja;

-       surađivati međusobno, koristiti bušilicu kako bi izbušiti otvore (uz pomoć profesorice);

-       oslikati „hotele“ .

Svaka vrsta kukaca ima svoju ulogu u prirodi. Spoznali su da je umjesto uništavanja kukaca pesticidima, dobro rješenje omogućavanje staništa korisnim kukcima kako bi se uspostavio i održao poželjni ekosustav, a to se može postići izradom „hotela“ za kukce!

Hvala profesorici Vargović na pomoći, trudu, strpljenju i suradnji!

09.12.2019.