Skupina Frendići
Likovne aktivnosti u jaslicama

Likovnost se kod djeteta počinje razvijati od trenutka kada ono krene istraživati svijet oko sebe. Skloni smo verbalnom izražavanju davati najveći značaj, no treba uvijek imati na umu da dijete i neverbalno komunicira sa svojom okolinom. Jedan od primjera upravo je likovni izričaj. Djetetovu likovnost i kreativnost potičemo tako da mu nudimo različite poticaje, materijale i sredstva te omogućimo slobodu istraživanja. Time mu šaljemo poruku da nije bitan konačan rezultat, već sam proces  istraživanja, izražavanja i stvaranja. Vrlo je važno u ranijoj dobi davati prilike za upoznavanje s različitim svojstvima materijala kako bi ih u starijoj dobi dijete moglo koristiti samostalno i svrhovito.

„Frendićima“ je likovni materijal veliki poticaj, uvijek se rado uključuju u aktivnost, sami odlučuju koliko će se u njoj zadržati, a od svojih odgojiteljica uvijek dobiju podršku i poticanje na rad i ustrajnost.

28.01.2020.