Skupina Brzići
Čarolija opuštanja

Kako bi se djeca naučila opustiti, čitali smo priče za vizualizaciju.

Vizualizacija ili vođeno maštanje je proces tijekom kojeg tražimo od djece da legnu, opušteno dišu, zatvore oči i užive se u vježbu slušajući odgojitelja. U tom procesu stvaramo u dječjoj mašti priču ili prizor.

Priče za vizualizaciju obično opisuju prizore iz prirode, zamišljene prijatelje, životinje – dopuštaju djeci da sudjeluju u maštanjima i da slobodno izraze svoje osjećaje. Slijedi razgovor tijekom kojeg djeca pričaju i na raznolike kreativne načine izražavaju svoje doživljaje i osjećaje. Djeci je važno svakoga dana omogućiti jedno mirno razdoblje. Naučit će cijeniti mir, tišinu i bavljenje svojim mislima.

Priče za vizualizaciju koje smo čitali : „Šetnja kišnom šumom“, „Moj čarobni šumski prijatelj“, „Let sa čarobnom pticom“, „Šetnja planinom“, „Lebdjenje na oblaku“. Na te teme djeca su crtala, slikala i izrađivala lutke.

Kako su se osjećala:

T.T: „Bila sam smirena i opuštena“

A.T.:  „Bilo je tiho, vidjela sam more kako blista na suncu“

A.P.: „Čula sam ptice“

B.M.: „Bio sam oduševljen. Bilo je tako lijepo, mekano“

H.R.U.: „Bilo mi je lijepo“

 

05.03.2015.