Skupina Jabučice
Predčitalačke vještine

U našoj skupini "Jabučice" djeca svakodnevno pokazuju interes za igre i aktivnosti kroz koje razvijaju čitav niz predčitalačkih vještina. Samostalno pričaju priče iz svoje slikovnice, izmišljaju i pričaju vlastite priče, igraju se raznih govornih igara (npr.

Što se rimuje?, Postavi pitanje ili zagonetku, Na slovo, Rastavi riječ na glasove, Reci umanjenicu...), djeca crtaju svoju priču/slikovnicu, igraju se igara koje su izrađene od neoblikovanog materijala, a koje su poticaj djeci  za prepoznavanje slova, sastavljanja riječi i pamćenja slova (kartice, domino slova, slagalice, križaljke, umetaljke). Sve ove aktivnosti djeci su zanimljive i zabavne, ali i korisne za usvajanje čitalačkih vještina jer oni ipak najlakše uče kroz igru.

25.04.2016.