Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Istraživačke aktivnosti u "Ivančicama"

Događanja   |   27.02.2020.

Istraživačke aktivnosti u "Ivančicama"

Formirani istraživački centar u skupini „Ivančice“ pobudio je interes kod djece za istraživanjem, promatranjem, uspoređivanjem. Povećalima djeca promatraju strukturu različitih materijala: drvo, prirodne plodine (češer, žir, kora), kamen. Kako se radi o djeci u godini pred polazak u školu, oni samostalno pokušavaju zabilježiti što više toga što su uočili. Promatrali su i uspoređivali strukturu drveta u različitim oblicima: oblutak drveta (godovi, hrapava struktura, boje); kora drveta; piljevina tj. „rezanci“ drveta.

O svijetu oko sebe dijete najbolje uči ako je u izravnom doticaju s njim. Istraživačke aktivnosti promiču učenje u kojem dijete samo konstruira svoje znanje vlastitom aktivnošću. U poticajnom okruženju dijete ima sve preduvjete za cjelokupan razvoj.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545