Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Ivančice vježbaju

Skupina Ivančice do 2019./2020.   |   14.10.2016.

Ivančice vježbaju

Ivančice vježbaju

Briga za zdravlje djece i njihov optimalan tjelesni razvoj važna je zadaća odgoja djeteta. Dijete predškolske dobi za zdrav psihofizički rast i razvoj treba zadovoljiti temeljne ljudske potrebe, a to je i kretanje. Kad nam vremenske neprilike onemoguće kretanje na otvorenom tu je naša predivna sportska dvorana. Tjelesne aktivnosti su temeljne u razvoju najranije dobi djeteta. Nedostatak aktivnosti vezan je uz lošiju kondiciju, kretanje i vježbanje ju pak razvijaju, čuvaju i održavaju. Tjelesna kondicija je temelj dinamične i kreativne intelektualne aktivnosti.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545