Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Male i velike trešnjice

Skupina Trešnjice 2013. - 2019.   |   17.09.2015.

Male i velike trešnjice

Rad u dobno mješovitim skupinama prilagođen je djeci koja imaju različita iskustva i sposobnosti. Uloga svakog djeteta u skupini jednako je vrijedna, jer svako dijete ima priliku učiti, podučavati, slušati, praktično raditi... U tom smislu, razvoj djeteta ne procjenjuje se u usporedbi s drugima već se svako dijete prati i procjenjuje kao individua.  Tako  praksa  potvrđuje  prednosti dobno mješovite skupine:

-          dobno mješovite skupine vrlo su prikladan oblik življenja i učenja djece u dječjem vrtiću i najsličnije su prirodnoj zajednici - velikoj brižnoj obitelji u kojoj se svatko brine o svakome na prirodan način, u kojoj nema ni previše ni premalo brige o pojedincu, nego upravo onoliko koliko je potrebno.

-          cilj je vrtić razvijati da bude poput dječje kuće - vrijeme u vrtiću je fleksibilno, prostor maksimalno dostupan i prilagođen dječjem istraživanju i učenju, tj. dječjim potrebama.; vrtić treba odisati obiteljskom atmosferom; obiteljski život i atmosfera obilježavaju djeca različite dobi, te je stoga tako i u vrtiću, a to ujedno predstavlja  i prirodnije okruženje.

-          djeca više međusobno surađuju, pomažu si, dijele i razmjenjuju stvari .

-          djeca su svjesna karakteristika i razlika povezanih s dobi, pa i očekivanja prilagođavaju djeci s kojom su u kontaktu.

-          mlađa su djeca u mješovitim skupinama više društveno aktivna i više komuniciraju sa starijom djecom nego bi inače, dok starija djeca više komuniciraju s vršnjacima.

-          starija djeca pomažu mlađoj djeci i uče ih, pri čemu uče preuzimati odgovornost za svoje postupke.

-          druženje djece različite dobi pozitivno utječe na razvoj govora.

-          djeca različite dobi općenito su uspješnija u rješavanju problemskih zadataka (sposobnija – ne nužno starija - djeca drugu djecu dovode do toga da promijene svoje manje uspješne teorije ) – suradničko učenje.

-          bolji su uvjeti za sudjelovanje u procesu učenja, što povoljno utječe na motivaciju djece za učenje novih stvari .

-          starija djeca uče mlađu djecu radije nego vršnjake, a mlađa djeca radije uče od starije djece nego od vršnjaka.

-          mlađa djeca pokazuju zrelije i sofisticiranije oblike igre nego u vršnjačkim skupinama.

-          starija djeca poboljšavaju svoje socijalne vještine na način da organiziraju igru za manje zrele (obično mlađe) suigrače. 

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545