Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Neposredna okolina djeteta kao poligon za istraživanje

Skupina Ivančice   |   26.03.2019.

Neposredna okolina djeteta kao poligon za istraživanje

Dijete predškolske dobi pokazuje neograničenu motivaciju za upoznavanjem i istraživanjem neposredne okoline i svega što ga okružuje te su im vrlo zanimljivi poticaji iz prirodnog okoliša. Sve promjene u prirodi koje donosi proljeće vidljive su i dječjem oku, a posebno jer se svaki dan događa nešto novo za otkrivanje i učenje. Usmjeravajući dijete da uočava promjene koje se događaju oko njega razvijamo kod djeteta pažnju, koncentraciju, promatranje, uočavanje promjena, uspoređivanje, zaključivanje. Dijete svim osjetilima istražuje svijet oko sebe i stvara mentalne mape na osnovu svojih iskustava, tj. uklapa nova znanja i spoznaje u već formirana znanja.

Likovne aktivnosti su djetetova interpretacija viđenog i doživljenog. Dijete se izražava na svoj individualan, jedinstven način. „Ivančice“ su imale priliku prikazati svoje viđenje životinja (viđenih na fotografijama i ilustracijama) tehnikom tuša u boji koji su nanosili uz pomoć drvenog štapića. Dijete ne samo da uživa u iskazivanju svojih dojmova, nego uživa i istražujući različite tehnike i sredstva za rad koji su mu dostupni.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545