Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Vesele slamke

Skupina Trešnjice 2013. - 2019.   |   10.04.2017.

Vesele slamke

 

Istražujući što sve može napraviti sa plastičnim slamkama, „Trešnjice“ su došle igrajući se i manipulirajući slamkama na različite načine.

Na svjetlećem stolu djeca su slagala slamke u niz – od najviše do najniže i obrnuto.

Pokušali su napraviti različite kreacije rastežući i savijajući „zglob“ slamke.

Slagali su glasove, a neki su složili i cijelu riječ od slamki.

Umetali su slamke u otvore, klasificirajući ih prema kriteriju boje.

Umetali slamke u različite otvore i brojili umetnute slamke.

Napravili pokus propuštanja vode sa tankom i debelom slamkom, mjereći vrijeme potrebno za protok vode u oba slučaja.

 

Kako sasvim obična slamka, u rukama djeteta, može biti poticaj za igru i istraživanje!

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545