Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Aktivne "Loptice"

Skupina Loptice   |   08.11.2020.

Aktivne "Loptice"

Brigu o okolišu u kojemu svakodnevno provode dio radnoga tjedna pokazala su djeca skupine „Loptice“. Kroz igru prikupili su i pripremili za odvoz na odlagalište iglice i suho lišće. Također su pomogli sakupiti zeleni otpad od podrezanih grmova i cvijeća.

Osim boravka na svježem zraku ovakve radno-praktične aktivnosti imaju višestruku korist: dijete aktivno sudjeluje u brizi za okoliš; dijete ima priliku promatrati promjene u svom neposrednom okruženju; uči rukovati alatima i pomagalima te ih koristiti na siguran način u odnosu na sebe i druge; razvija pozitivnu sliku o sebi dobivši pohvalu za uloženi trud i odrađeni posao; tjelesno je aktivno; usvaja korisne navike za cijeli život.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545