Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Dijete i slikovnica – poticanje predčitačkih vještina

Skupina Mašnice   |   04.06.2019.

Dijete i slikovnica – poticanje predčitačkih vještina

Slikovnica je prva knjiga s kojom se dijete susreće. Ona ima funkciju reprezentacije poznate stvarnosti. Čitanjem slikovnica djeci rane dobi potičemo razvoj bliskosti, spoznaju, osobnih osjećaja i osjećaja prema drugima, kao i prihvaćanje te usvajanje socijalnih načela i odnosa. Isto tako, razvijamo zapažanje, zaključivanje, kritičko razmišljanje, kreativnost i bogaćenje rječnika. Djeca se sa slikovnicama susreću od najranije dobi i upravo je ona jedno od sredstava za uspostavljanje i razvoj komunikacije između odraslih (roditelja i odgojitelja) i djeteta, stoga može uvelike utjecati na razvoj govora djeteta.

Slušanje, govor, čitanje i pisanje su povezane i međusobno zavisne vještine koje čine nedjeljivu cjelinu. Predčitačke vještine se najbolje potiču u okolini koja je bogata mnoštvom raznolikih poticaja i prilika za upotrebu. Poticajno okruženje u djetetovu domu i vrtiću pomaže da usvajanje predčitačkih vještina postane ugodna aktivnost koja potiče i motivira dijete na nova učenja i istraživanja. Predčitačke vještine su svjesnost djeteta o pisanome jeziku, ali i preduvjet za razvoj čitačkih vještina. Prema Čudina- Obradović (2008) svjesnost djeteta o pisanome jeziku se javlja već oko druge godine djetetova života i dijete prepoznaje da netko čita ili piše.

U dječjem vrtiću se ne uči čitati i pisati direktnim poučavanjem djeteta, već odgojitelji nastoje stvarati dobre osnove za usvajanje tih vještina osmišljavanjem raznih aktivnosti i igara.                                                                                                                                 

U skupini „Mašnice“ razvoj predčitačkih vještina potičemo aktivnostima poput:

čitanjem priča

slušanjem pjesmica u rimi

raznim brojalicama

pričanjem priče uz dramatizaciju

slikopričama - prepričavanjem događaja koji su prikazani na slikama i sl.

U sobi dnevnoga boravka formirali smo centar aktivnosti koji je opremljen različitim slikovnicama i slikopričama kako bi kod djece razvili ljubav prema knjizi. Čitajući djeci odrasli im pomažu u razvijanju pažnje, pamćenja, mašte, ali i u bogaćenju rječnika i usvajanju moralnih vrijednosti i sl.  Kroz fotografije Vam donosimo prikaz nekih od aktivnosti kroz koje „Mašnice“ usvajaju predčitačke vještine.

 Odgojiteljice Ivana i Ana!

 

 Izvori:

 Čudina- Obradović, M. (2008). Igrom do čitanja. Zagreb: Školska knjiga

Petrović- Sočo, B (1997). Dijete, odgajatelj i slikovnica. Zagreb: Alinea

 

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545