Dokumenti

Natjecaji

Folder
..
Folder
Poziv za izlet
Folder
POZIVI ZA IZLET 2024
Raspisivanje natječaja - pomoćni kuhar.pdf
Poziv za testiranje voditelj računovodstva - svibanj 2024..docx
Natječaj - odgojitelj određeno.pdf
Natječaj - voditelj računovodstva na neodređeno.pdf
Raspisivanje natječaja - odgojitelj na određeno - 3 izvršitelja.pdf
Poziv za testiranje odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, travanj 2024..docx
Poziv za testiranje - psiholog na neodređeno puno radno vrijeme, travanj 2024..docx
Odluka o neizboru.pdf
Natječaj - psiholog.pdf
Raspisivanje natječaja - stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila.pdf
Poziv za testiranje odgojitelj na određeno nepuno radno vrijeme - veljača, 2024. godine.docx
Raspisivanje natječaja - odgojitelj - poslijepodnevni rad.pdf
Raspisivanje natječaja- ekonom -vozač.pdf
poziv za pisano testiranje - spremačica nepuno radno vrijeme - prosinac 2023..doc
Natječaj - spremačica neodređeno.pdf
Poziv za testiranje odgojitelj na određeno puno radno vrijeme - zamjena.docx
Poziv za testiranje odgojitelj na određeno puno radno vrijeme - zamjena za bolovanje.docx
poziv za pisano testiranje za radno mjesto spremačica na određeno zamjena- listopad 2023..doc
Natječaj - odgojitelj pripravnik.doc
poziv za pisano testiranje - spremačica nepuno radno vrijeme - listopad 2023..doc
poziv za pisano testiranje - voditelj računovodstva.doc
Raspisivanje natječaja odgojitelj - zamjena.pdf
Raspisivanje natječaja spremačica na određeno vrijeme.pdf
Raspisivanje natječaja odgojitelj - zamjena za mandat.pdf
Odluka o raspisivanju natječaja spremačica.pdf
poziv za pisano testiranje za radno mjesto spremačica - listopad 2023..doc
Poziv za testiranje za radno mjesto spramačica - rujan 2023..pdf
Natječaj - voditelj računovodstva.pdf
Raspisivanje natječaja - spremačica na neodređeno puno radno vrijeme.pdf
Raspisivanje natječaja - odgojitelj na određeno puno radno vrijeme.pdf
Raspisivanje natječaja - odgojitelj na određeno nepuno radno vrijeme.pdf
Poziv za testiranje odgojitelj na određeno nepuno radno vrijeme - KOLOVOZ 2023 .pdf
Poziv za testiranje odgojitelj na neodređeno - KOLOVOZ 2023.pdf
Natječaj za odgojitelja na određeno nepuno radno vrijeme - kolovoz, 2023..pdf
Natječaj za odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme, srpanj, 2023..pdf
Poziv testiranje za radno mjesto pralja.pdf
Poziv za testiranje odgojitelj na neodređeno.docx
Natječaj pralja na neodređeno.pdf
Natječaj - spremačica određeno.pdf
Natječaj odgojitelj na neodređeno - lipanj, 2023..pdf
Natječaj odgojitelj na određeno - lipanj, 2023..pdf
Poništenje natječaja - odgojitelj na neodređeno.pdf
Poziv testiranje psiholog na neodređeno vrijeme.pdf
Natječaj- odgojitelj na neodređeno - svibanj 2023.- 3 izvršitelja.pdf
Natječaj odgojitelj na određeno - svibanj, 2023..pdf
Poziv testiranje odgojitelj na neodređeno vrijeme.pdf
Raspisivanje natječaja psiholog na neodređeno.pdf
Raspisivanje natječaja odgojitelj na određeno - 2 izvršitelja.pdf
Odluka o raspisivanju natječaja - odgojitelj na neodređeno vrijeme.pdf
Poziv za testiranje odgojitelj na određeno.pdf
Poziv za testiranje - odgojitelj na neodređeno.pdf
Natječaj ravnatelj.pdf
Odluka o raspisivanju natječaja psiholog na neodređeno vrijeme.pdf
Odluka o raspisivanju natječaja za odgojiteja na određeno vrijeme.pdf
Odluka o raspisivanju natječaja psiholog pripravnik.pdf
Natječaj odgojitelj na neodređeno.pdf
Odluka o neizboru pripravnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila.pdf
Odluka o neizboru psiholog na neodređeno.pdf
Odluka o neizboru psiholog pripravnik.pdf
Odluka o neizboru stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila na neodređeno.pdf
Poziv za testiranje - psiholog, 2023..pdf
Poziv - testiranje pomoćna kuharica.pdf
Psiholog pripravnik.pdf
Psiholog na neodređeno vrijeme.pdf
Stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila na neodređeno vrijeme.pdf
Stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila pripravnik.pdf
Natječaj - odgojitelj - poslijepodnevni rad.pdf
Natječaj - pomoćni kuhar ožujak, 2023..pdf
Natječaj - odgojitelj ožujak, 2023..pdf
Natječaj - odgojitelj, veljača 2022..pdf
Poziv za jednodnevni izlet - 1-2023.pdf
Poziv za jednodnevni izlet - 2- 2023.pdf
Poziv za jednodnevni izlet - 3- 2023.pdf
Poziv za jednodnevni izlet - 4 - 2023.pdf
Poziv za jednodnevni izlet - 5 - 2023.pdf
Natječaj psiholog pripravnik - veljača 2023..pdf
Natječaj psiholog pripravnik.pdf
Natječaj - stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila pripravnik.pdf
Natječaj - odgojitelj na određeno - veljača, 2023..pdf
Natječaj psiholog na neodređeno.pdf
Natječaj - stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila na neodređeno.pdf
Poziv za testiranje - odgojitelj neodređeno - prosinac 2022_.docx.pdf
Natječaj - psiholog pripravnik.pdf
Odgojitelj na određeno - poslijepodnevni rad.pdf
Natječaj odgojitelj na neodređeno - studeni 2022..pdf
Natječaj - odgojitelj pripravnik, studeni 2022..pdf
Natječaj - odgojitelj zamjena - studeni 2022..pdf
Natječaj odgojitelj pripravnik preko mjere HZZ-a.pdf
Natječaj odgojitelj zamjena za bolovanje.pdf
Natječaj - odgojitelj na određeno 3 izvršitelja.pdf
Natječaj odgojitelj -poslijepodnevni rad.pdf
Natječaj odgojitelj - poslijepodnevni rad
Poziv za testiranje - odgojitelj - rujan 2022..pdf
Natječaj - psiholog na neodređeno.pdf
Natječaj - odgojitelj na određeno - 2 izvršitelja.pdf
Natječaj - odgojitelj na neodređeno - 2 izvršitelja.pdf
Poziv za testiranje - odgojitelj, kolovoz, 2022..docx
POZIV za testiranje pomoćni kuhar.doc
Natječaj - odgojitelj na neodređeno.pdf
Natječaj - odgojitelj pripravnik na određeno.pdf
Natječaj - pomoćni kuhar na određeno.pdf
Poziv za testiranje - odgojitelj.pdf
Poziv za testiranje - spremačica.pdf
Natječaj - spremačica na neodređeno.pdf
Poziv za testiranje psiholog pripravnik.pdf
Poziv za testiranje - spremačica na neodređeno vrijeme.pdf
Natječaj - psiholog neodređeno.pdf
Spremačica neodređeno.pdf
Odgojitelj određeno.pdf
Odgojitelj neodređeno.pdf
Poziv za provjeru znanja - administrativno-računovodstveni radnik.pdf
Natječaj odgojitelj pripravnik.pdf
Odluka o imenovanju Komisije za provedbu natječaja - računovodstvo.pdf
Natječaj admjnistrativno-računovodstveni radnik.pdf
Odluka o neizboru odgojitelj pripravnik.pdf
Odluka o neizboru - odgojitelj 2 izvršitelja.pdf
Natječaj - odgojitelj- 2 izvršitelja.pdf
Natječaj - odgojitelj - određeno.doc
Natječaj - odgojitelj - pripravnik.doc
Odluka o neizboru kandidata - admin. račun. radnik.pdf
Natječaj - administrativno-računovodstveni radnik.pdf
Odluka o neizboru stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila.pdf
Odluka o neizboru psiholog.pdf
Odluka o neizboru administrativno-računovodstveni radik.pdf
Natječaj - pripravnik na poslovima u računovodstvu.doc
stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila.pdf
Pralja - švelja određeno.pdf
odgojitelj pripravnik.pdf
Psiholog određeno.pdf
Natječaj - administrativno-računovodstvena -određeno.doc
Odluka o neizboru psihologa na određeno vrijeme.pdf
Odluka o neizboru odgojitelj na određeno.pdf
Odluka o neizboru odgojitelja pripravnika.pdf
Odluka o neizboru stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila.pdf
Natječaj stručnjak edukacijsko-reh. profila.pdf
Natječaj psiholog.pdf
Natječaj odgojitelj zamjena.pdf
Poništenje natječaja - odgojitelj na određeno vrijeme.pdf
Natječaj - odgojiteljica -neodređeno.doc
Natječaj - odgojiteljica -određeno.doc
Natječaj - pomoćna kuharica.pdf
Natječaj spremačica.pdf
Natječaj kuharica.pdf
Poništenje natječaja - odgojitelj na određeno od 24.8.2021..pdf
Natječaj za odgojitelja na neodređeno.pdf
Poništenje natječaja za psihologa na određeno.pdf
Natječaj - odgojiteljica -određeno - poslijepodnevni rad.doc
Natječaj - odgojiteljica pripravnica.doc
Natječaj - psiholog -određeno.doc
Pomištenje natječaja odgojitelj pripravnik.pdf
Poništenje natječaja pomoćna kuharica na određeno.pdf
Odgojitelj na neodređeno vrijeme.pdf
Pomoćna kuharica na neodređeno vrijeme.pdf
Spremačica - pola radnog vremena.pdf
Spremačica - puno radno vrijeme.pdf
Natječaj - pomoćna kuharica -određeno.doc
Natječaj odgojitelj neodređeno.pdf
Natječaj - kuhar.pdf
Poništenje natječaja - stručnjak eduk. rehabilitacijskog profila.pdf
Natječaj zdravstvena voditeljica.pdf
Natječaj - stručnjak-edukacijsko reh. profila.pdf
Natječaj - odgojitelji na određeno.pdf
Poništenje natječaja - psiholog.pdf
Natječaj spremačica određeno.pdf
Natječaj pomoćna kuharica određeno.pdf
Natječaj - psiholog zamjena.pdf
Natječaj - odgojitelj neodređeno.pdf
odgojitelj - zamjena za bolovanje.pdf
natječaj - odgojitelj pripravnik.pdf
poništenje natječaja - odgojitelj određeno.pdf
PR-prijava potrebe za radnikom- odgojitelj.doc
PR-prijava potrebe za radnikom.doc
Natječaj - pomoćna kuharica.doc
Natječaj - kuharica.doc
Natječaj - odgojiteljica -pripravnica.doc
spremačica - poslijepodnevni rad.pdf
Odgojitelj - poslijepodnevni rad.pdf
kuharica - neodređeno.pdf
Spremačica određeno.pdf
Odgojitelj - određeno.pdf
Pomoćni kuhar neodređeno.pdf
Glavna kuharica-neodređeno.pdf
Odgojitelj - neodređeno.pdf
Odgojitelj - određeno Poslijepodnevni rad.pdf
Natječaj-odgojitelj određeno.pdf
Natječaj odgojitelj - zamjena za roditeljski dopust.pdf
Odgojitelj . određeno vrijeme (zamjena za bolovanje).pdf
Zdravstveni voditelj - neodređeno.pdf
natječaj - stručno usavršavanje-odgojitelj (2).doc
Natječaj - pedagog.doc
natječaj - stručno usavršavanje-odgojitelj.doc
Natječaj - odgojiteljica -određeno - bolovanje.doc
natječaj - iznamljvanje dvorane.pdf
poništenje natječaja.pdf
Odgojitelj - osposobljavanje za rad.pdf
Odgojitelj - stru�no osposobljavanje za rad
odgojitelj - zamjena.pdf
psiholog - zamjena.pdf
pedagog - neodređeno.pdf
Ravnatelj.pdf
Odgojitelj - bolovanje - Poslijepodnevni rad.pdf
natječaj - stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog smjera.pdf
Natječaj - odgojiteljica -određeno - bolovanje.pdf
Natječaj - odgojiteljica -određeno - Poslijepodnevni rad.pdf
Natječaj - odgojiteljica -određeno – zamjena za v.d..pdf
Natječaj - pomoćni kuhar.pdf
NATJEČAJ ravnatelj.docx
Natječaj - strunjak edu..doc
SKM_C25818121310180.pdf
SKM_C25818120412030.pdf
spremačica - određeno.pdf
pomoćni kuhar.pdf
odgojitelj stručno osposobljavanje.pdf
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće