Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Glazbene aktivnosti u jaslicama

Skupina Frendići   |   24.02.2020.

Glazbene aktivnosti u jaslicama

Djeca jasličke dobi, do treće godine, glazbene podražaje trebaju prije svega dobivati u obliku slušanja i otkrivanja zvučne okoline. Na taj način pobuđuje se njihov interes i navikavaju se na glazbu. Polazeći od razvojnih obilježja djeteta omogućavamo djetetu da istražuje zvukove, izražava se zvukom i pokretom, izražavajući na taj način svoje misli i emocije. Time doprinosimo zadovoljavanju djetetova interesa za pjevanjem, sviranjem, glumom, dijete razvija pozitivnu energiju, ozračje u skupini je vedrije, veselije, djetetu pomaže u razvoju osjećaja sigurnosti i samopouzdanja.

Glazbeni centar u skupini "Frendići“ često je posjećen. Tu se razvija socijalna interakcija među djecom, pleše se na sad već omiljene pjesme na hrvatskom, ali i engleskom jeziku, djeca istražuju zvukove instrumenata kojih ima dovoljno za sve, a odgojiteljice prate interes djece te nadopunjuju centar novim poticajnim sredstvima.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545