O vrtiću
Cijene

Ekonomska cijena: 1.935,96 kn.

Učešća roditelja  prema Odluci Gradonačelnika Grada Virovitice od dana 29. prosinca 2010. o utvrđivanju ekonomske cijene cjelodnevnog programa Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica:

 

 

Učešće roditelja u ekonomskoj cijeni redovitog programa za djecu s prebivalištem na području Grada Virovitice

iznos

1. za prvo dijete

580,00

2. drugo dijete u vrtiću iz istog obiteljskog domaćinstva

464,00

3. dijete iz obiteljskog domaćinstva u kojem ima djece s teškoćama u razvoju, a polaznici su škole ili dječjeg vrtića

464,00

4. dijete invalida Domovinskog rata preko 50 % invalidnosti

464,00

5. samohrani roditelj

464,00

6. za vrijeme opravdane odsutnosti djeteta

406,00

01.01.2012.