Događanja
Poslijepodnevni rad: Nastavak priče o moru

Priča o moru u Poslijepodnevnom radu dobila je nastavak. Sada u kombinaciji s drugim materijalima (papir, sol, tempere)  morske životinje „oživjele“ su u novoj likovno-kreativnoj aktivnosti.

Djeca predškolske dobi po rođenju su mali istraživači. Ponudom različitih materijala i sredstava za rad u likovnim aktivnostima omogućujemo djeci istraživanje na još jedan, drugačiji način. Dijete će na različite načine upotrebljavati  materijale, sredstva za rad, podloge i stvarati raznovrsna djela uživajući u samom procesu istraživanja, isprobavanja, kombiniranja, promatrajući što će se dogoditi…

10.07.2020.