Događanja
ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE: Adaptacija djece i pripreme za polazak u vrtić

Polazak u vrtić veliki je događaj i promjena u životu svakog djeteta. Za mnogo djece to je prvi put da su odvojeni od svojih roditelja, prvi iskorak u svijet izvan prisne obiteljske sredine te prvi susret s većim brojem nepoznatih osoba. Dijete je u najranijoj dobi vezano za odrasle osobe, osobito roditelje te svako odvajanje od njih predstavlja promjenu na koju dijete najčešće reagira nesigurnošću i strahom. Kako bi se skratilo trajanje nesigurnosti i straha, roditelji trebaju pripremiti dijete, ali i sebe.

Adaptacija je period kada se dijete prilagođava novonastaloj situaciji, uspostavlja nove socio-emocionalne veze s odgojiteljima i drugom djecom, prilagođava se na novi prostor i stvari, treba uspostaviti novi ritam dana, upoznati se i usvojiti pravila življenja u skupini (dijeljenje pažnje, igračaka).

Adaptacija se odnosi prvenstveno na dijete, ali se prilagođavaju i roditelji i odgojitelji. Za roditelje je to sve nova situacija (bez obzira ako je adaptaciju već prošlo starije dijete), strah, briga, sumnje, uznemirenost, prethodna iskustva (osobna, prepričavanja) ili predrasude.

 

Reakcije djece

U prvim danima boravka djeteta u vrtiću, moguće su sljedeće reakcije:

 • plač;
 • tuga;
 • tjeskoba;
 • razdražljivost, ljutnja, negativizam;
 • pasivnost;
 • poremećaji sna (kratko i nemirno ili uopće ne spavati);
 • poremećaji apetita – odbijanje hrane ili slab apetit;
 • žaljenje na bolove u trbuhu, glavi;
 • poremećaj pražnjenja.

 Takve reakcije su najčešće kratkotrajne i privremene i ne ostavljaju trag kod djece. Moguće je i da prvi dani vrtića djetetu prođu u veselju, a nakon tjedan-dva se situacija promijeni. Uzrok najčešće nije neki neugodan događaj u vrtiću, već zakašnjela reakcija na prilagodbu. Kod neke djece moguća je i regresija, tj. oni oblici ponašanja koji su karakteristični za raniju već savladanu fazu razvoja (npr. ponovno mokri u krevet, siše prst, traži dudu).

Polaskom djeteta u vrtić moguća su češća oboljenja (kao posljedica boravka u kolektivu).

Kako i koliko brzo će se dijete prilagoditi ovisi o nekoliko čimbenika: redovitost dolaženja u vrtić (jer česti izostanci produžuju vrijeme prilagodbe), dobi djeteta, karakteristikama ličnosti, prethodnim kontaktima s većim brojem djece i odraslih, aktualnim događajima u životu, na koji način je dijete pripremljeno za vrtić.

Adaptacija može biti:

Laka – traje 10 - 15 dana – uobičajena reakcija na promjenu okoline. Češća kod djece koja imaju optimalne odgojne uvjete, koja imaju stabilne emocionalne veze s roditeljima.

Srednja – do mjesec dana – češće kod djece jasličke dobi, odnosno do 18 mjeseci, ali može se javiti i u starijoj dobi.

Teška – od 2 do 6 mjeseci. Kod takve djece prisutno je nekoliko nepovoljnih faktora koji produžuju period adaptacije kao: često pobolijevanje, hospitalizacija, nepovoljni obiteljski uvjeti, neprimjereni odgojni utjecaji, nedostatan kontakt sa djecom i osobama izvan obitelji i dr.

Kako roditelj može dijete pripremiti za polazak u vrtić?

Prije polaska u vrtić

 • pozitivno i s veseljem pričati o vrtiću;
 • sa starijom djecom možete razgovarati koja su njihova očekivanja od vrtića – što misle da će raditi tamo, kakvih igračaka ima;
 • nikako ne prijetiti djetetu vrtićem niti ga plašiti vrtićem, odgojiteljicama;
 • prošetati se u blizini vrtića, pogledati djecu u igri na dvorištu, objasniti djetetu da će i ono ići u vrtić;
 • osamostaliti dijete u skladu s dobi – dati mu priliku da samo jede žlicom ili pije iz čaše, pere ruke, obuva se i sl.;
 • možete zajedno spremiti ruksak za vrtić, dogovoriti se s djetetom što će obući;
 • postepeno prilagođavati ritam dana djetetu (odlazak na spavanje da bi se ujutro moglo ustati; dnevni odmor kod kuće).

Za vrijeme dolaska u vrtić

 • dijete u vrtić može donijeti prijelazni objekt – igračku ili neki drugi predmet koji voli i koji će mu biti veza s obitelji te koji mu pruža utjehu i sigurnost (medo, dekica i sl.);
 • dobro je da se roditelji za vrijeme boravka u skupini uključe u igru i aktivnosti, upoznaju prostor i igračke zajedno s djetetom, razgovaraju s odgojiteljicama i ostvaruju dobar kontakt kako bi i dijete steklo povjerenje u njih, imenom se obraćajte odgojiteljicama;
 • rastanak s djetetom treba biti kratak, srdačan i topao, zagrlite dijete i poljubite ga, ali se nemojte zadržavati ispred sobe dnevnog boravka ili negdje gdje vas dijete može vidjeti;
 • kada se roditelj rastaje s djetetom definirati kada će doći po njega u terminima koje dijete razumije (npr. Doći ću po tebe poslije ručka.) i obavezno ispoštovati dogovoreno!!;
 • kada roditelj odlazi može djetetu napomenuti aktivnost/i kojima se ono može baviti u vrtiću do dolaska roditelja;
 • izbjegavajte vraćanje nekoliko puta da pozdravite dijete. Ukoliko dijete primijeti da je roditelj nesiguran, uplašen i zabrinut, i njemu će ta situacija teže pasti. Nikako nemojte odlaziti bez pozdrava (otići a da se ne javite djetetu) ili tražiti dijete dopuštenje za odlazak ('Mogu li sada otići?')

Nakon vrtića

 • biti strpljivi s djetetom, razgovarati s djetetom kako je provelo dan u vrtiću, pokazati interes za oni čime se igralo, dopustiti mu da izrazi svoje osjećaje;
 • kod kuće zadovoljiti potrebu za pripadnošću, igrati se s djetetom, šetati, čitati.

Važno je i:

 • roditelji trebaju paziti na svoju vlastitu zabrinutost i nesigurnost;
 • redovito voditi dijete u vrtić u adaptacijskom periodu – iako kasnije izostanak iz vrtića nije kao izostanak iz škole, dijete ne gubi ništa ostankom s roditeljima kod kuće (dapače, druženje i vrijeme provedeno s roditeljima je nezamjenjivo);
 • tijekom perioda prilagodbe nije poželjno dijete navikavati na nove oblike ponašanja (npr. odvikavanje od pelene, dude, bočice), nego to ostaviti za vrijeme kada se dijete prilagodi novoj situaciji.

 Vrlo je važan Vaš stav prema vrtiću! Ako Vi budete pozitivni, i dijete će lakše prihvatiti odvajanje. Vrtić je mjesto gdje djeca, zajedno sa svojim vršnjacima, kroz igru usvajaju vještine koje će im trebati u budućnosti, osamostaljuju se, sklapaju nova prijateljstva... Kako se dijete sve više privikava na vrtić, tako i početne teškoće prilagodbe postupno zamjenjuje aktivno sudjelovanje u životu skupine. Izuzetno je važna suradnja i komunikacija roditelja s vrtićem, tj. odgojiteljicama vašega djeteta.

27.07.2020.