1   

Savjeti logopeda

Svjetski dan svjesnosti o autizmu
02.04.2021.
Savjeti logopeda

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Autizam je poremećaj koji utječe na sposobnost komunikacije i interakcije, a karakterističan je po stereotipnom i repetitivnom ponašanju. 2. travnja obilježava se kao svjetski dan svjesnosti o autizmu. Boja kojom se obilježava je plava, karakteristično je puštanje plavih balona, osvjetljavanje objekata plavom bojom, nošenje plave odjeće. više

Europski dan logopedije
05.03.2021.
Savjeti logopeda

Europski dan logopedije

Europski dan logopedije svake godine obilježava se 6. ožujka. Ove godine obilježava se u znaku teme „Telepraksa i digitalne tehnologije“. Telepraksa se odnosi na način pružanja logopedskih usluga koji je zbog trenutne epidemiološke situacije u cijelome svijetu sve više korišten. Pojam telepraksa ili telerehabilitacija odnosi se na provođenje rehabilitacijskih, savjetodavnih i dijagnostičkih postupaka uz pomoć telekomunikacijske tehnologije. Iako je praksa gdje se terapije odvijaju osobnim kontaktom uvijek preferirana, u trenutačnoj epidemiološkoj situaciji pokazali su se pozitivni ishodi teleprakse. više

LOGOPED: Spremno u školu – razvoj fonološke svjesnosti!
01.06.2020.
Savjeti logopeda

LOGOPED: Spremno u školu – razvoj fonološke svjesnosti!

Priprema za polazak u školu počinje od najranije dobi djeteta. Dijete koje je spremno za usvajanje školskih sadržaja i savladavanje školskih obaveza je zdravstveno, tjelesno, kognitivno, socijalno, emocionalno i motivacijski spremno dijete. Jedan od najvažnijih preduvjeta za usvajanje čitanja i pisanja je fonološka svjesnost. Fonološka svjesnost razvija se po određenom slijedu – od većih jedinica prema manjima. Razvoj fonološke svjesnosti obuhvaća prepoznavanje i proizvodnju rime te baratanje slogovima i pojedinim glasovima u riječima. više

LOGOPED: Zabavne govorno-jezične igre
15.04.2020.
Savjeti logopeda

LOGOPED: Zabavne govorno-jezične igre

Dobro je poznato da dijete najviše uči i pamti kroz igru, a tako i razvoj govora možemo poticati kroz zabavne igre i aktivnosti koje pomažu u govorno-jezičnom razvoju djeteta. Predložene igre ne zahtijevaju posebne rekvizite niti posebno uređen prostor da bi se igrale...isprobajte!! više

LOGOPED: Poticanje govorno-jezičnog razvoja kroz svakodnevne aktivnosti
30.03.2020.
Savjeti logopeda

LOGOPED: Poticanje govorno-jezičnog razvoja kroz svakodnevne aktivnosti

Govorno-jezični razvoj potičemo interakcijama s djetetom u svakodnevnom životu. Radimo to spontano, ali i direktno s namjerom poticanja određenog područja. Razumijevanje i izražavanje djeteta možemo poticati kroz aktivnosti koje se svakodnevno ponavljaju, koristeći objekte i rekvizite koje imamo kod kuće. Težinu prilagodite djetetu, a za mnoštvo igara riječima nam ne trebaju nikakvi rekviziti, osim samih riječi i mašte! više

LOGOPED: Domaće edukativne aplikacije za djecu predškolske dobi
18.03.2020.
Savjeti logopeda

LOGOPED: Domaće edukativne aplikacije za djecu predškolske dobi

Logoped preporuča... više

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545