Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Matematičke igre s Balončićima

Skupina Balončići   |   22.04.2015.

Matematičke igre s Balončićima

Poticali smo dječji interes za brojke i slova kroz igru.
Na karticama su ispisani brojevi do 10 i nacrtana količina tih istih brojeva. Djeca su brojala srca na karticama i tražila broj za količinu. Znači prepoznavali su i imenovali brojeve i količine.
Interes djece za aktivnost je bio velik.
Malo smo htjeli proširiti znanje i vještine kod djece te smo im ponudile da na brašnu pišu te iste brojeve prstićima tj. da ih precrtavaju.
Probali su prvo prstićima na kartici s brojem, a onda na tanjuru s brašnom.

Jednako tako probali su pisati i slova.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545