Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Matematika kroz igru u vrtiću

Skupina Limači   |   06.03.2020.

Matematika kroz igru u vrtiću

Pojam predmatematičke vještine odnosi se na niz znanja, činjenica i postupaka koje djeca usvajaju prije polaska u školu, a koja će im biti potrebna za razumijevanje matematike.

 Djeca u predškolskoj dobi uče o:

  • odnosima u prostoru (unutra – vani, gore – dolje, ispod – iznad)
  • odnosima predmeta (veće – manje, lako – teško)
  • svojstvima predmeta (tvrd – mekan, topao – hladan)
  • količini (npr. jesu li dvije skupine predmeta jednake ili je neka skupina veća ili manja)
  • pojmu broja (brojenje, prebrojavanje, povezivanje broja i količine).

Djeca postaju mali matematičari na svoj karakterističan način – kroz igru, istraživanje, baratajući raznovrsnim predmetima. Upravo tako i „Limači“ usvajaju predmatematičke vještine u vrtiću uz pomoć: društvenih igara; kartica s brojevima i simbolima; geometrijskih likova; građevnog materijala.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545