Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Njegovanje pozitivnih odnosa od najranije dobi

Skupina Oblačići   |   04.10.2020.

Njegovanje pozitivnih odnosa od najranije dobi

Već u najranijoj dobi, kod djece predškolske dobi, njeguju se zajedništvo, dijeljenje igračaka, empatija, pripadnost skupini, prijateljstva, međusobno pomaganje i uvažavanje. Baš takvi odnosi već u vrtiću preduvjet su za pozitivne stavove djece i razvoj zdrave ličnosti u kasnijoj dobi.

Odrasla osoba, roditelj kod kuće i odgojitelj u vrtiću, odgovorna je za stvaranje pozitivnih stavova kod djece, pružanje ispravnog modela ponašanja i njegovanje suradničkih odnosa u obitelji i vrtićkoj skupini. Odgojiteljice u vrtiću njeguju suradnju unutar matične skupine, ali podržavaju suradnju  susjednih skupina ili djece različitih skupina tijekom igre na dvorištu. Odgojiteljice u vrtiću na različite načine podržavaju razvoj djeteta u području socio-emocionalnog razvoja i razvoja ličnosti: uređenjem prostora; osiguravanjem različitih situacija za učenje i isprobavanje različitih strategija ponašanja i reagiranja;  podržavanjem pozitivne atmosfere; usmjeravanjem rješavanja sukoba na primjeren i društvo-prihvatljiv način; poticanjem međusobnog dijeljenja i razmjenjivanja materijalnih sredstava među djecom i sl.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545