Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Novi centri aktivnosti u "Balončićima"

Skupina Balončići   |   27.02.2015.

Novi centri aktivnosti u "Balončićima"

Naš centar svjetlosti uspjeli smo izraditi u suradnji s roditeljima. Zahvaljujemo im na donaciji silnih starih CD-a koji su nam bili potrebni.

U ovaj centar djeca dođu kad se žele malo osamiti ili sudjelovati u mirnijim aktivnostima. Tako ponekad izabiru slikovnice koje „čitaju“ na mirnijem mjestu kao što je ovo. 

Osim toga, imamo i centar  „rasipnih“ materijala koji smo također izradili pomoću materijala koji su nam donijeli roditelji. Ovaj centar djeci nudi mnoštvo mogućnosti i kreativne igre. Djeci se jako sviđa istresanje, sipanje, grabljenje i sl. Htjeli smo naše aktivnosti podijeliti i s djecom susjedne skupine pa smo pano preselili u garderobu. Sad možemo zajedno s "Iskricama" sudjelovati u igri i međusobno se upoznavati i surađivati.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545