Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Pauk - to malo biće

Skupina Hopsići   |   06.05.2019.

Pauk - to malo biće

„Hopsići“ su se uživili u ulogu pravih malih istraživača, a glavna tema im je bio pauk. Po vrtićkom dvorištu tražili su različite primjerke, stavljali ih u prozirne posude da bih ih mogli potom pomno promatrati i proučavati. Neka djeca su u Vrtić donijela i svoje „kućne“ paukove, te ih uspoređivala s ovima u Vrtiću. Od kuće su donosili i različite knjige, priče i enciklopedije koje su potom zajednički listali, komentirali ilistracije, tražili da im se čitaju različiti tekstovi.

Najveći interes pobudio je pauk tarantula. Saznali su zanimljive informacije:

-          da je to najveća vrsta pauka na svijetu;

-          s čime se hrani;

-          da postoje različite vrste.

Osim proučavanja i stjecanja novih znanja o pauku, djeca su došla na ideju staviti se i u ulogu pauka. Ispleli su „mrežu“ od vune i pokušali se kretali kako se kreću pauk. Tijekom svih aktivnosti djeca su razvijala komunikacijske vještine, mišljenje, pažnju, bogatili spoznaju i postojeća znanja, kreativno se izražavala i razvijala motoričke vještine. Također su upoznajući pauka i njegov svijet smanjivali strah  od tih životinja.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545