Suradnja vrtića i obitelji

  Savjeti pedagoga         11.01.2022.
Suradnja vrtića i obitelji

Dječji vrtić i obitelj prirodno su usmjereni jedno na drugo, a u središtu je dobrobit djeteta. Vrtić i roditeljski dom dva su dijela odgojno-obrazovne sredine koja se međusobno isprepliću, nadopunjuju a ujedno i razlikuju. Termin „suradnja obitelji i vrtića“ podrazumijeva međusobno informiranje, savjetovanje, učenje, dogovaranje i druženje, a s ciljem dijeljenja odgovornosti za dječji razvoj. Terminom suradnja također se želi istaknuti važnost ravnopravne komunikacije, dogovaranja i međusobnog uvažavanja u obavljanju zajedničke, složene zadaće odgajanja djeteta.

Oblici komunikacije i suradnje roditelja i odgojitelja u Dječjem vrtiću Cvrčak Virovitica

Razmjena informacija ''na vratima'', tj. kratki razgovori prilikom dolaska/odlaska djeteta

Roditelji dobivaju informacije o tome kako je dijete provelo dan (kojim aktivnostima se bavilo; posebno iskazan interes; promjena ponašanja) ili roditelji daju kratke nove informacije odgojiteljicama o svom djetetu (što se dogodilo kod kuće a može utjecati na dan koji je pred djetetom; najava promjene za sutradan). Ova komunikacija ne može trajati dugo.

Individualni razgovori roditelja i odgojitelja

Uz pomoć individualnog razgovora mogu se pratiti djetetove sposobnosti, mogućnosti, kompetencije, u konačnici uspjeh i razvoj djeteta. To je jedan od načina u kojemu je roditelj aktivni sudionik djetetova života. Roditelj tada ima priliku uvidjeti sliku svoga djeteta izvan obiteljskog doma. Mnogo roditelja ima mišljenje da je individualni razgovor nešto loše i da je problem u njihovu djetetu, no to uopće ne mora biti tako. Individualni razgovor omogućava pružanje informacija o djetetovu napretku i uspjehu. Isto tako od iznimne je važnosti sazvati individualni razgovor od strane odgojitelja ili roditelja kada se pojavi neki problem, ako dijete odbija ići u vrtić, ako dolazi tužno, ljutito ili frustrirano, ako govori kako se nitko ne želi njime igrati ili ako je nesigurno. Obostrani cilj bi trebao biti pomoći djetetu. Isto tako, ako postoji neki obiteljski problem nužno je da ga se podijeli sa odgojiteljem kako bi odgojitelj znao pravodobno reagirati i postupiti.

Važno je napomenuti da je razmjena informacija između roditelja i odgojitelja ''na vratima'' i na individualnom razgovoru važna zbog kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba djeteta u vrtiću. Roditelj ima mogućnost bolje upoznati proces odgojno – obrazovnog rada u vrtiću i uvjete u kojima dijete zadovoljava svoje potrebe i prava, upoznati se s karakteristikama djeteta određene dobi, jačati roditeljske kompetencije, pratiti razvoj i napredak svog djeteta, a odgojitelji razmjenom informacija bolje razumiju dijete i roditelja, stil odgoja, vrijednosti i navike te se upoznaju s očekivanjima roditelja.

Roditeljski sastanci

Roditeljski sastanci mogu imati različite ciljeve i ciljevima odgovarajuće oblike rada. U vrtiću se najčešće održavaju roditeljski sastanci informativnog (informiranje roditelja o nekim bitnim karakteristikama u razvoju, o održanim aktivnostima ili događanjima) i komunikacijskog tipa (razmjena misli, stavova i iskustva s drugim roditeljima o nekoj tematici). Ponekad se održavaju i roditeljski sastanci oglednog tipa (uvid u odgojiteljev rad i reakcije djeteta na takav rad) i druženje roditelja i djece zajedno.

Kutići za roditelje

Kutići za roditelje su mjesta na kojima roditelji vide što je sve radilo njegovo dijete u vrtiću zajedno sa cijelom skupinom. Kutić za roditelje u vrtiću najčešće je pano, ploča ispred sobe dnevnog boravka ili u dječjoj garderobi. Kutići služe kako bi se roditelje obavijestilo o dostignućima i osobitostima skupine, te o životu i radu skupine i vrtića. Kutići služe i kao oglasne ploče za obavijesti (roditeljski sastanci, individualni razgovori, posjete), godišnji plan i program te kao podsjetnici za donošenje potrebnog materijala za aktivnosti.

Sakupljačke aktivnosti

Odnosi se na pomoć roditelja pri prikupljanju prirodnih ili pedagoški neoblikovanih materijala. Na taj način roditelji pomažu obogaćivati odgojno-obrazovni rad, imaju uvid što skupina njihovog djeteta radi te na koji način se koriste materijali i sredstva za rad. Odgojitelj člankom na web-u ili u kutiću za roditelje treba popratiti svaku ciljanu sakupljačku aktivnost pokazavši roditeljima kako je materijal iskorišten, što su djeca radila, što se željelo i što se postiglo s pojedinom aktivnošću. Odgojitelj najčešće roditelje informira putem kutića za roditelje o planiranim aktivnostima i potrebnim sredstvima za realizaciju.

Sakupljačka aktivnost nikako nije obveza roditelja! Roditelj sudjeluje kada želi, te se uključuje u donošenje onih materijala koje ima i želi donijeti. Na taj način roditelj izravno sudjeluje u bogaćenju odgojno-obrazovnog rada skupine svoga djeteta. Roditelji ponekad odgojitelju donose igračke koje dijete kod kuće više ne koristi (slagalice, kocke, umetaljke, glazbene instrumente) i odgojitelj te igračke koristi svakodnevno u skupini. Roditelj se ponekad (na vlastitu inicijativu) uključuje donošenjem sezonskog voća za počastiti skupinu djeteta ukoliko to želi i ima npr. vlastiti voćnjak.

Sakupljačke aktivnosti humanitarnog karaktera (sakupljanje plastičnih čepova za kupnju skupih lijekova; namirnice za socijalnu samoposlugu; namirnice za azil za životinje) nisu obvezujuće za roditelje, no važno je napomenuti da imaju izuzetno važnu poruku za dijete i namijenjene su učenju socijalnih vještina bitnih za cijeli život!

Roditelj – gost skupine

Roditelji posjećuju odgojnu skupinu poštujući epidemiološke mjere i demonstriraju svoje zanimanje, hobi ili neku aktivnost te provode s djecom jedan dio dana upoznajući tako i kontekst vrtića, način rada i funkcioniranje skupine svog djeteta. Roditelj tako postaje aktivni partner vrtića i sudjeluje u obogaćivanju odgojno-obrazovnog procesa.

Web stranica vrtića

Najčešće roditelji putem web-a mogu vidjeti dio aktivnosti koje se provode u skupini, interes djece za aktivnosti, a uvijek je uz niz fotografija i popratni stručni tekst koji pojašnjava što dijete dobiva ponuđenim aktivnosti. Na web stranicama roditelji mogu pratiti i sve obavijesti koje su vezane uz Vrtić, stručne sadržaje koje pripremaju ravnateljica, članovi stručnog tima ili odgojiteljice. Nedostatak ovakvog oblika komunikacije je što je komunikacija jednosmjerna.

Aplikacije na pametnim telefonima

Odnosi se na aplikacije koje služe za komunikaciju i prijenos informacija, najčešće se koristi Viber. Uz pomoć takvih aplikacija odgojitelji mogu izraditi grupu svoje skupine gdje će biti prisutni svi roditelji iz skupine te će se tamo dijeliti bitne informacije vezane uz cijelu skupinu. Na taj se način odgojitelju omogućuje brzo slanje poruke te brza povratna informacija. Kod ovakvog oblika komunikacije važno je kod roditelja osvijestiti činjenicu da odgojitelji nisu dostupni u baš svakom trenutku, te je izuzetno bitno na samome početku odrediti pravila grupe kako se ista ne bi zloupotrebljavala.

Proslava rođendana u vrtiću

U pripremi i realizaciji proslave rođendana u vrtiću potrebna je suradnja. Roditelj dogovara proslavu rođendana u vrtiću a odgojiteljem ukoliko to roditelj želi. Za proslave rođendana Vrtić ima protokol koji vrijedi za sve skupine. Slavljenik ne dariva prijatelje iz skupine, a slavljenik može dobiti poklon skupine u smislu crteža, čestitke ili nečega što su djeca izradila zajedno s odgojiteljem. Ako postoji takva tradicija u pojedinoj skupini, tada svako dijete koje slavi rođendan treba dobiti isti poklon. Privatna proslava rođendana nije u domeni Vrtića i odgojitelja, te roditelj istu organizira osobno.

 

Suradnja i komunikacija između roditelja i odgojitelja neizostavan je i ključan čimbenik važan za cjelokupni razvoj djeteta. Roditelji kao primarni odgojitelji i najbolji poznavatelji svoje djece posjeduju jedinstveno znanje o različitim aspektima ponašanja djeteta, pa je razmjena informacija bitan preduvjet ostvarivanja partnerskih odnosa. Odgojitelj, traženjem informacije o djetetu stječe bolji uvid u karakteristike obiteljskog konteksta te mu se pruža prigoda za bolje razumijevanje djetetova aktualnoga razvojnog stupnja, njegovih potreba i sklonosti, što je temeljno polazište u planiranju institucijskog kurikuluma.

Važno je napomenuti i da je partnerstvo i kvalitetna komunikacija roditelja i odgojitelja čimbenik razvoja socijalne kompetencije djeteta. Promatrajući sposobnost kontrole ponašanja važnih odraslih (roditelji, odgojitelji...) kroz reguliranje emocija, empatiju, toleranciju i suradnju, djeca će na prihvatljiv način naučiti zadovoljiti svoje, a uvažavati i tuđe potrebe. Stoga se veliki značaj pridaje partnerstvu roditelja i odgojitelja u iskrenoj komunikaciji, punoj povjerenja i razumijevanja kao i ugradnje sadržaja i prigoda za razvoj socijalnih kompetencija djeteta.

Literatura:

Mlinarević, V. i Tomas, S. (2010). Partnerstvo roditelj i odgojitelja – čimbenik razvoja socijalne kompetencije djeteta. Magistra Iadertina, 5 (5), str. 143 – 158.

Pleša, H. (2018). Modaliteti suradnje roditelja i odgojitelja. Završni rad. Čakovec: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet.

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće